BẢNG GIÁ BÁN LẺ SƠN NOBEL-C&C COLOR

( Áp dụng từ ngày 01/02/2017 – 30/06/2017)

STT Mã sp Tên Sản Phẩm    Định mức
(m2/thùng 18L)
 1 L  5 L  18 L
sơn nội thất (trắng)        
1 Nobel Eco1 sơn lót nội thất kháng kiềm kinh tế      65,000      325,000   1,050,000  90 – 110
2 Nobel Eco2 sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp      92,000      460,000   1,500,000  100 -130
3 Nobel Spe1 sơn phủ nội thất chất lượng cao      46,000      230,000      750,000  60 – 80
4 Nobel Spe2 sơn phủ nội thất bán bóng    110,000      550,000   1,800,000  90 – 110
5 Nobel Spe3 sơn phủ nội thất siêu bóng    180,000      900,000   2,950,000  120 – 140
6 Nobel special in sơn phủ nội thất siêu bóng sáng    190,000      950,000   3,100,000  121 – 140
7 Nobel White sơn phủ trắng trần siêu trắng mịn      74,000      370,000   1,200,000  100 – 120
8 Nobel Super White sơn phủ trắng trần siêu trắng bóng    153,000      765,000   2,500,000  100 – 120
sơn ngoại thất (trắng)                 –      
8 Nobel Eco – o sơn lót ngoại thất kháng kiềm kinh tế      98,000      490,000   1,600,000 100 – 120
9 Nobel Eco – 1 sơn lót ngoại thất cao cấp    140,000      700,000   2,250,000  100 – 120
10 Nobel Spe – o1 sơn phủ ngoại thất kinh tế      85,000      425,000   1,400,000  80 – 100
11 Nobel Spe – o2 sơn phủ ngoại thất bán bóng    129,000      645,000   2,100,000  100 – 120
12 Nobel Spe – o3 sơn phủ ngoại thất bóng    205,000   1,025,000   3,350,000  120 – 140
13 Nobel Special out sơn phủ ngoại thất siêu bóng sáng    215,000   1,075,000   3,500,000  120 – 140
chống thấm xi măng                 –      
14 Nobel Pro chống thấm xi măng    140,000      700,000   2,300,000  Tùy bề mặt
sơn tạo bóng không màu                 –      
13 Nobel – Clear sơn phủ tạo bóng không màu    128,000      640,000   2,100,000  Tùy bề mặt (10m2/kg)
Matit – Bột bả        
14 Nobel Power in Bột bả trong nhà 40kg/bao    250,000      
15 Nobel Power out Bột bả ngoài trời 40kg/bao    350,000      

Ghi chú:

+ Giá trên chỉ áp dụng cho sơn trắng, nếu khách hàng có yêu cầu pha màu thì phải tính thêm tiền màu.

+ Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

NOBEL mang c thế gii vào trong ngôi nhà ca bn