– CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ PDC –TP NAM ĐỊNH

 – TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ 250 MINH KHAI –TP HÀ NỘI

– KHU LIỀN KỀ ĐÔ THỊ AO SÀO – TP HÀ NỘI

ct1

 – BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ NAM CƯỜNG TẠI HẢI DƯƠNG, NAM ĐỊNH

ct2

 – TOÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY SÔNG HỒNG – XUÂN TRƯỜNG

ct3

ct4